Mac

แสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้ใน Mac OS (Hidden Files)

แสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้ใน Mac ปกติแล้วไฟล์ระบบสำคัญจะถูกซ่อนไว้เพื่อไม่ให้ User เข้าไปแก้ไขโดยไม่ระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหากต้องการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว จะต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้ใน Mac ก่อน วิธีดังต่อไปนี้ใช้ได้กับ macOS Sierra ขึ้นไปครับ

เข้า Finder

กดปุ่ม CMD + SHIFT + . (เครื่องหมายจุด) 


เพียงเท่านี้ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้จะแสดงขึ้นมา (รูปไอคอนและชื่อโฟลเดอร์สีเทา)

หากต้องการกดซ่อนไฟล์ระบบอีกครั้งทำได้โดยกดปุ่ม CMD + SHIFT + . (เครื่องหมายจุด) อีกครั้ง